סדנאות קרובות

- סדנת טיפול עצמי 22-24 ביולי, 2020, צור משה

- יסודות הריפוי הנשי, סדנת יום 6 באוגוסט, 2020, באר שבע